עתודות במספרים

378 בכירים

1,665 דרגי ביניים

   ובכירים

996 צוערים/ות

353

25

1,293

372

תוכניות

2

14

תוכניות

639

357

10

תוכניות

עמיתים

754

בוגרים

2,285

תוכניות

26

סה"כ 3,039

עמיתים

תוכניות עתודות לישראל

 

צוערים להנדסת
תחבורה ומים

עתידים | נש"מ

מחזור א' 24

עמיתים

שהם

משטרה | נש"מ

א' - ז'
30 בוגרים |66 עמיתים 

משפיעים

נש"מ | קמ"ח | מ. הפנים | מ. העבודה

הרווחה והשירותים החברתיים

מחזור א' 
44 בוגרים  

צוערים

לשירות המדינה

נציבות שירות המדינה

א'- ז' 
162 בוגרים | 27 עמיתים

צוערים לשלטון המקומי

 תל חי תואר ראשון

  מ. פנים | עתידים | מפעל הפיס

א'- ג'
45 עמיתים 

צוערים

לחינוך בלתי פורמלי

מ. החינוך | שותפויות אדמונד דה  רוטשילד 

 

א' - ג'

 57 עמיתים 

צוערים לשלטון המקומי מסלול אסטרטגיה ותכנון אורבני

II חיפה תואר

מ. הפנים | שותפויות אדמונד דה רוטשילד | מפעל הפיס

א'- ז'
77 בוגרים | 39 עמיתים

המדרשה תכנית העמיתים לסגל הבכיר

נש"מ | המדרשה

 

א' - ז' 
142 בוגרים | 25 עמיתים 

תכנית וקסנר
שנה

וקסנר

 

א' - ל"א 
269 בוגרים | 7 עמיתים 

מובילים דיגיטלים

לשלטון מקומי

רשות התיקשוב | נש"מ

ישראל דיגיטלית | ג'וינט 

 

א'- ג'

77 בוגרים | 36 עמיתים

אופק

רשות המיסים | אלכא

מחזור א'

31 עמיתים

אלומות

מ. החינוך | מכון מופת

 

מחזור א'
25 עמיתים

ענבר

מ.הבריאות | מעוז

א' - ה'  

54 בוגרים | 17 עמיתים 

רואים רחו"ק

מ. העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים | ביטוח לאומי | אלכא

 

א' - ב'
59 בוגרים  

ממשק

 משרד החקלאות 
האגודה הישראלית לאקולוגיה

 

א' -  ט' 
76 בוגרים | 13 עמיתים 

מובילים באקדמיה

מל"ג -ות"ת | שותפויות רוטשילד קיסריה

 

 א' - ב'

30 בוגרים | 32  עמיתים 

אדוות

מ. החינוך | מעוז

 

א' - ג' 

62 בוגרים | 33 עמיתים 

מובילים פיננסים

   מ. האוצר | אלכא | רשות שוק ההון | בנק ישראל

הרשות לני"ע | רשות התחרות

מחזור א' 
 29 עמיתים 

תכנית העמיתים
של מעוז

מעוז | א' - ח'

בדגש על תעסוקה | משרד העבודה,הרווחה והשירותים החברתיים

מחזור ט'
256 בוגרים  | 47 עמיתים

מקום

מ. הפנים | מעוז

 

א'  - ד' 
164 בוגרים | 53 עמיתים 

 צרו איתנו קשר  | לאתר עתודות לישראל לחצו כאן