נתוני גיוון

צוערים

נשים

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

 
 

חברה ערבית

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

יוצאי אתיופיה

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

חרדים

רובם בוגרי תכנית משפיעים - חרדים לשירות הציבורי!

*

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

אנשים
עם מוגבלות

כל האנשים עם מוגבלות הם בוגרי ומשתתפי תכניות צוערים לשירות המדינה ומשפיעים!

*

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

דרגי ביניים

 

נשים

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

חברה
ערבית

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

יוצאי אתיופיה

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

חרדים

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

אנשים
עם מוגבלות

*הנתונים מתייחסים לאחוז מכלל המשתתפים והבוגרים בתוכניות עד שנת 2019 כולל

 צרו איתנו קשר  | לאתר עתודות לישראל לחצו כאן