top of page

סיכום שנה - אגף בכיר עתודות לישראל

אגף בכיר 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה, הינו אגף מטה שהוקם מתוקף החלטת ממשלה 1653 מיום 10.7.2016 במטרה להוביל את יישומה של התוכנית הלאומית עתודות לישראל כפי שהוגדרה בדו"ח עתודות לישראל ובהחלטת הממשלה.

האגף כפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המלווה את עבודת האגף ויישום התוכנית הלאומית עתודות לישראל.

בתפקידו - אגף בכיר עתודות לישראל מתכלל, מנחה מקצועי ומוביל את כלל פעילות הממשלה בנושא בניית עתודות הון אנושי ניהולי ומקצועי למערכות הציבוריות.

 

בפעילותו, האגף יוזם, מלווה ושותף להקמתן של תוכניות עתודה בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה והגופים המקצועיים השותפים, בהתאם לצרכי המערכות ולשלבי שרשרת הערך של התוכניות, וכן פועל באופן שוטף ליישום המלצות דו"ח עתודות לישראל.

 

כמו כן, האגף מבצע פעולות פרו-אקטיביות לקידום אתוס משרת ציבור בחברה הישראלית, שיפור נתוני הגיוון בתוכניות השונות, קידום יכולות מדידה והערכה וכן הגדלת הערך המוסף של רשת עתודות לישראל כרשת של רשתות.

עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2022

פיתוח רשת עתודות לישראל

 

פורום ממשלה: האגף ייסד ומפעיל פורום שותפים של כלל בעלי התפקידים בממשלה המובילים תוכניות עתודה. בשנת 2022 התכנס הפורום פעמיים.  

ימי רשת: השנה התקיימו 3 ימי רשת למשתתפי תוכניות הצוערים ותוכניות ערוצי הזנת מצוינות בנושאים שונים, כשמטרתם המרכזית היא חיבור בין משתתפי התוכניות לכדי עשייה משותפת.

    

מפגשים רבעוניים: השנה התקיימו 3 מפגשי לימוד והעמקה לצוותי התוכניות בנושא גיבוש דמות משרת הציבור המוביל, במטרה לגבש תפיסה ליבתית משותפת לכלל התוכניות בכל שלבי שרשרת הערך.

התנעת תהליך לפיתוח ויישום תפיסת רשת עתודות לישראל כרשת של רשתות.

המשך-פיתוח.png

חיבור תוכניות העתודה לאתגרי המערכות והרוחב

הקמה ועיבוי של אגפי עתודות במשרדי הבריאות, הרווחה, הפנים ובהמשך החינוך, אשר יונחו מקצועית על ידי אגף בכיר עתודות לישראל ויובילו את תחום העתודות מנקודת מבט מערכתית והוליסטית במשרדיהם.

הטמעת נושא משבר האקלים בהכשרות התוכניות: במהלך שנת 2022 האגף הגדיר כמטרה את המאמץ בנושא משבר האקלים, כחלק ממיקוד המאמץ הממשלתי בנושא. לפיכך, במהלך שנה זו, האגף העלה את המודעות לחשיבות הנושא, בנה מספר דגמי הכשרה בשותפות עם התוכניות והטמיע אותם וכן מיפה את הידע הקיים ושיתף אותו ב-COOKbook. עד כה, מעל 20 תוכניות הטמיעו למידה בנושא.  

הקמת 4 תוכניות חדשות: שותפות ביוזמה וליווי של הקמת ארבע תוכניות עתודה לדרג ביניים, בכיר וצוערים:

"כרם" - תוכנית עתודה לגיל הרך; 

"מובילים תשתיות" - תוכנית עתודה בשדה התשתיות הלאומיות; 

"נטע" - תוכנית עתודה למקצועות הסיעוד; 

"צוערים לרווחה" - תוכנית לשילוב צוערים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

ליווי תכנית SWAP: התכנית יוזמת בוגרי תכנית "מובילים פיננסיים" ובשותפות עם ג'וינט אלכא והגופים הפיננסיים הממשלתיים. בשנת 2022 האגף ליווה יחד עם השותפים השאלות של עובדים בין הגופים הפיננסים בישראל כחלק מתפיסת החיבור בין הגופים הפועלים במערכת הפיננסית בישראל. 

התנעת תהליך לסקירת מגמות בפיתוח הון אנושי בארץ ובעולם לאור שוק העבודה המשתנה.

אתגרי.png

שיפור איכות התוכניות הקיימות

צוערים 2.0:  ליווי אגף עתודות במשרד הפנים בתהליך האסטרטגי של צוערים 2.0 לשינוי מודל ומבנה התוכנית, לאחר 12 שנות פעילות.

מידול תורת הקמה והפעלה של תוכניות ערוצי הזנת מצוינות: לאחר 6 שנים של צבירת מומחיות ידע בהקמת והפעלת תוכניות ערוצי הזנת מצוינות, האגף יצר סטנדרטיזציה ומידול בנושא.

מפגשי ועדות היגוי וועדים מנהלים: השנה התקיימו מפגשי ועדת היגוי במרבית תוכניות העתודה.

המשך תפעול ותחזוק ה-Cookbook: אתר משותף וסגור לצוותי התוכניות שמטרתו שיתוף ידע בין התוכניות. השנה נוספו ארבעה עדכונים חדשים לאתר.

מנורה.png

נתונים, מדידה והערכה של תוכניות עתודה

פיתוח תשתית טכנולוגית לניהול נתונים: מערכת CRM הנמצאת בשלב הפיתוח לקראת עלייה לאוויר, לאחר ביצוע איפיון מפורט לצרכים ולנתונים. המערכת תאפשר מדידה וניתוח משמעותיים של שדה עתודות לישראל.

 

קליטת מנהל תחום פיתוח ידע, הערכה ומדידה: מנהל התחום אחראי על עדכון תמונת הנתונים, ניתוח, עיבוד והסקת מסקנות וביסוס סטנדרט מדידה והערכה בתכניות.

התנעת תהליך לפיתוח יכולות ניהול הנתונים, המדידה וההערכה באגף ובתוכניות.

מנהל.png

חיזוק אתוס משרת ציבור ושילוב אוכלוסיות מגוונות בתוכניות עתודה

 

תכנית להטמעת אתוס משרת ציבור בקרב מנכ"לי ארגוני נוער: תכנית ייחודית שהוקמה במטרה שכל נער ונערה, צעיר וצעירה יראו בשירות הציבורי כייעוד הגשמה אישי ותעסוקתי ראוי. התכנית הוקמה בשותפות עם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

 

קורס ממוני אנשים עם מוגבלות: קורס ייעודי שיזם האגף בשותפות עם נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, במטרה להעניק ידע, כלים ומיומנויות לכלל צוותי התוכניות בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בתוכניות.

 

מפגשי חשיפה: האגף המשיך להטמיע פלטפורמה זו כפלטפורמה מרכזית לאיתור צעירים וצעירות, בדגש על הפריפריה החברתית-גיאוגרפית ואוכלוסיות בייצוג חסר, בקרב כלל תוכניות ערוצי הזנת מצוינות ותוכניות הצוערים.

פאזל.png

מיקודי האגף לשנת 2023

3

פיתוח תחום המדידה והערכה באגף ובשדה עתודות לישראל

2

חיבור התכניות לאתגרי המערכות והרוחב

1

ביסוס מנגנון משילותי בר קיימא ופיתוח אסטרטגי

6

ליווי הקמה ושיפור איכות התוכניות

5

פיתוח תפיסת רשת עתודות לישראל ויישומה

4

מיצוב עתודות לישראל כמותג מוביל שינוי בתחום ההון האנושי במגזר משרתי הציבור בישראל

צוות האגף

WhatsApp Image 2023-02-08 at 21.13.16.jpeg

אסיא סיידי

מנהלת תחום רשת

WhatsApp Image 2023-01-11 at 07.42.09.jpeg

רם נעמן

מנהל תחום פיתוח ידע, מדידה והערכה

20230121_095236 (1).jpg

אסנת לאון ספראי

מנהלת תחום תכנון ופיתוח

WhatsApp Image 2023-01-10 at 10.13.47.jpeg

אביחי איבגי

מנהל תחום יישום

מ"מ ראש אגף

תמונה בר.jfif

בר אביטן

רכזת פיתוח אתוס

משרת ציבור

c240ec81-4734-42dc-a7f4-f0d417c61475_edited.jpg

שירה שור

רכזת תהליכים אסטרטגיים

WhatsApp Image 2023-02-14 at 10.35.12.jpeg

ללי שרלין

רכזת גיוון

bottom of page