גילה אוגורסקי

עוזרת מנכ"ל עיריית טבריה (ארגון, מעקב ובקרה)

צוערים לשלטון המקומי (אוניברסיטת בן גוריון), מחזור ה'

בשבילי להיות משרתת ציבור זה לפעול מתוך המחשבה והזיכרון המתמיד עבור מי אנחנו עושים את עבודתנו.

במסגרת תפקידה, גילה הייתה מעורבת בכניסתה של הוועדה הקרואה ובקיום כנס תכניות עבודה לשנת 2020, תוך חיזוק היציבות וההמשכיות התפקודית ברמה המקומית.