5068978.jpg
קריית שמונה - יובל מלכה - רפרנטית תיירות ופיתוח כלכלי.jpeg
קריית שמונה - איתי שפירא.jpeg

איתי שפירא

רפרנט פיתוח תעשייה

יובל מלכה

רפרנטית תיירות ופיתוח כלכלי

קריית שמונה - אינה בורשטיין זיטוני - מהנדסת עירונית.jpg

אינה בורשטיין זיתוני

סגנית מהנדסת העיר

טשטוש.png

ירדן ארליך

מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות

722e9e41-5837-40cc-9802-14585429674b.jpg

משה וורקו

עוזר ראש העיר למיצוי משאבים וניהול פרויקטים

אורטל שושני.jpeg

אורטל שושני

מתכננת עירונית

קריית שמונה - אלי כהן - מנכל מכללת תל חי.jpg

אלי כהן

מנהל מכללת תל חי

קריית שמונה

1595.jpg

תכנית 'עיר נחלים' – היא תכנית הוליסטית, רב רובדית, המבקשת לייצר פתרון סביבתי, חברתי וכלכלי למערך האקולוגי הנדיר שזכתה לו העיר קריית שמונה החבוי לאורך 2 נחלי איתן החוצים את העיר לאורכה. 
התוכנית גובשה בשנת 2020 במסגרת תחרות ארצית ל-"שיקום מרחב נחל" ביוזמה ותמיכת קרן "יד הנדיב" ועל אף שלא נבחרה יצרה מומנטום משמעותי והדהוד בכל האקו-סיסטם המקצועי והמוסדי הרלוונטי בישראל. ייחודה הרב של התוכנית הוא בתפיסת החזון החדשנית לשיקום מרחבי הנחל ברחבי העיר כאמצעי למינוף ופיתוח חברתי-כלכלי ולביסוס והעמקת השותפות בין רשויות האזור ומחזיקי עניין הרבים ברחבי אגן הניקוז.
התוכנית נהגתה בשיתוף פעולה יוצא דופן בין בעלי עניין רבים מתחומים שונים ומגוונים הפועלים בסביבת הנחלים ביניהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, אקדמיה, חברה אזרחית וקהילה, אנשי תכנון ועוד. בין מקדמי התוכנית ישנם בוגרי תוכניות עתודה לדרגי ביניים ובכירים ותוכניות הצוערים השונות מתחום התכנון האורבני, שירות המדינה והשלטון המקומי, הלוקחים חלק משמעותי בקידום התוכנית ובמימושה. זוהי דוגמא מוחשית ומצוינת לחשיבותה ותרומתה של רשת הבוגרים בהובלת תהליכי השינוי בשטח לטובת מטרה משותפת.             
תוכנית 'עיר הנחלים' מצטרפת לפרויקטים נוספים אותם מקדמים בוגרי התוכניות בעיר, ביניהם פרויקט הדגל של הפודטק, ופרויקט לקידום תעסוקה איכותית, תיירות והתחדשות עירונית.

עיר נחלים

bc4fc38c-dd35-4fcf-9453-24c2751a9e70.jpg
eda32a4e-9f45-48cd-8be4-aa2f6d3bc157.jpg
04fa5786-fb48-4323-a252-ce621fb34625.jpg

סגנית מהנדסת העיר קריית שמונה

בוגרת תכנית צוערים לשלטון המקומי במסלול אסטרטגיה ותכנון אורבני - הטכניון, מחזור א'

"פרויקט עיר הנחלים הוא פרויקט של התחדשות עירונית וקהילתית במסגרתו מוצע להחזיר לתוואי הטבעי שני נחלים - נחל הזהב ונחל עיון. לתכנית הצוערים הייתה השפעה על היכולת שלי לקדם את הפרויקט בכך שהעשירה את ארגז הכלים שלי בתקופה ההכשרה.

הצלחת התוכנית מחייבת שיתופי פעולה רבים, עבודה משותפת עם גורמים מגופים שונים, ויכולת להוביל מהלך אינטגרטיבי המשלב מספר דיסציפלינות ופרויקט שהוא בין ארגוני ובין מגזרי. ההכשרה תרמה ליכולת שלי לשבת בשולחן אחד עם ארבעה ארגונים המשלבים ארבע אג'נדות שונות, ולהצליח לייצר הקשבה לרצונותיהם של כל הגופים, ובהרבה יצירתיות - לממש את הפרויקט. בקריית שמונה פועלים חמישה צוערים והרישות שלנו מאפשר להגדיל בצורה משמעותית את מעגלי השותפים בפרויקט."

אינה בורשטיין זיתוני

קריית שמונה - אינה בורשטיין זיטוני - מהנדסת עירונית.jpg

"בגיבוש תוכנית עיר נחלי נטלו חלק מרכזי אגף הנדסה בניהולו של אדר' שני אלדן, מהנדס העיר לשעבר ובוגר תכנית העתודה למנהלים בכירים, ואינה בורשטיין זיטוני מתכננת העיר בשיתוף האגף שלי העוסק בתחומי הפיתוח הכלכלי ברשות. רשת הבוגרים של התוכניות הניהול השונות במרחב הקל במידה רבה ברתימת השחקנים השונים במרחב וביצירת שפה משותפת המבוססת על הפרקטיקות הנלמדות בתוכניות השונות.  
כשאני מגיע לישיבה אני לא מחפש את השחקנים, הם לרוב נמצאים שם ונוטלים חלק פעיל דומיננטי בשיח ובהובלה העשייה. כיום, רבים מהשחקנים ובעלי התפקידים המשפיעים במרחב מגיעים מתכניות ההכשרה השונות של המדינה. העובדה שחלקנו הגדול עבר תוכניות הכשרה בעבר אשר ציידו אותנו בסל כלים דומה, מאפשרת לנו לייצר שותפות, תהליכי חשיבה חדשניים וקידום עשייה משותפת לחיזוק איכות החיים בגליל המזרחי ובעיר."

ירדן ארליך

מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות 
בוגר תכנית עתידים - צוערים למגזר הציבורי, מחזור ו'

טשטוש.png

"פרויקט 'עיר נחלים' החל מרצון להפוך את הנחלים הזורמים בעיר ממפגע סביבתי לנחל שזורם ברחובות לטובת רווחת התושבים. התכנית מחדשת ומשלבת את נושא האקדמיה, הקהילה, החינוך והאקולוגיה.

אחד ההישגים המשמעותיים של הפרויקט הוא היכולת לשלב בין טבע לחינוך וחברה. במסגרת הפרויקט בתי ספר שחזיתם הייתה עד כה עם הגב לנחל, יפנו את החזית כלפי הנחל וישלבו שיעורים על שפת הגדה במטרה לחזק את הקשר של התלמידים עם נוף הנחלים הייחודי. 

המשך קידום הפרויקט תלוי ביכולת שלנו לקבל מימון למימושו. לשם כך הגשנו בקשה לקבלת מימון בפרויקט ההדגמה של "אגמא" לקידום נושא שיקום מרחב הנחל. לטובתו הופק כנס שותפים שהיה פרויקט משותף של יובל מלכה ושלי. העבודה המשותפת של יובל ושלי הייתה קלה, בין היתר בזכות העובדה ששתינו בוגרות תוכנית צוערים, ודוברות את אותה השפה".

אורטל שושני

מתכננת עירונית

בוגרת תכנית צוערים לשלטון המקומי, מסלול אסטרטגיה ותכנון אורבני - הטכניון, מחזור ו'

אורטל שושני.jpeg

"כשעשיתי פרקטיקום בקריית שמונה, במסגרת תוכנית ההכשרה, פגשתי לראשונה את הנוכחות של רשת הצוערים בעיר. רציתי להיות חלק מזה. היום כשאני בתפקיד בעיר, אני יודעת לומר ששיתופי הפעולה בעירייה בין בוגרי התוכניות מעלים את היכולת שלנו לפעול. שיתופי הפעולה מתבטאים גם בפרויקט עיר נחלים, בו התאהבתי. רציתי לקחת חלק ולתת משהו מעצמי. "

יובל מלכה

רפרנטית תיירות ופיתוח

בוגרת תכנית צוערים לשלטון המקומי - בן גוריון, מחזור ח'

קריית שמונה - יובל מלכה - רפרנטית תיירות ופיתוח כלכלי.jpeg

לצד פרוייקט עיר נחלים מקודמים בעיריית קריית שמונה פרויקטים בתחום התעסוקה האיכותית ביניהם פיתוח והוצאה לפועל של קורסים להכשרות טכנולוגיות, ויצירת מיזם משותף יחד עם שירות התעסוקה וקרן רש"י המבצע איתור והשמת הון אנושי למשרות טכנולוגיות ברמה אזורית שהוגדרה מראש ולא ברמה מקומית כפי שהיה נהוג עד כה. איתי שפירא, בוגר תכנית צוערים לשלטון המקומי מוביל את המהלך הזה יחד עם ירדן ארליך, מנהל האגף .

"המחלקה בה אני עובד היא מחלקה חדשה שאני מקים באגף לפיתוח הכלכלי בעירייה, ובמסגרת עבודתי באגף אני מקדם את נושא פיתוח ההון האנושי והדמוגרפי המוכשר למשרות בתחומים טכנולוגיים בהם פודטק והייטק. בימים אלו אני מקים באגף מחלקה חדשה, שכבר החלה את עבודתה, העוסקת בקידום התחום בין היתר באמצעות שיתוף פעולה בינינו לבין שירות התעסוקה וקרן רש"י. שיתוף הפעולה עם השירות ועם זרוע העבודה אפשר לנו לקדם הכרה של מכללת תל חי, בניהולו של אלי כהן, כגוף מוכר לצורך הכשרות טכנולוגיות בצפון, הגוף היחיד הממוקם מצפון לחיפה. בזכות ההכרה ייפתחו בחציון הראשון של 2022 ארבעה קורסים של מכללת תל חי במרכז העיר קריית שמונה. הקורסים מיועדים להכשיר תושבים ושאינם תושבים למשרות בתחום ההיי טק, התואמות את הביקוש של מעסיקים טכנולוגיים באזור. פתיחת הקורסים וסיוע בהשמה מאפשרים לנו ליצור מקומות עבודה חדשים עבור התושבים ושאינם, ולהעלות את השכר המוצע לתושבים האזור".

איתי שפירא

רפרנט פיתוח תעשייה

בוגר תכנית צוערים לשלטון המקומי - חיפה, מחזור ה'

קריית שמונה - איתי שפירא.jpeg

"עיר נחלים הוא פרויקט חברתי שביסודו האמונה שטבע עירוני הוא מוצר צריכה בסיסי בדומה לתחבורה, ומוצרים פיזיים אחרים. הוא משתף אנשי אקדמיה, אנשי הרשות המקומית, ותושבי קריית שמונה, שיתוף שמתבסס בין היתר על היכולת של בוגרי התוכניות לעבוד ביחד וליצור שיתופי פעולה. היכולת הזו מייצרת תרבות עבודה אחרת של עבודה סדורה ובניית אמון.

כבוגר תוכנית בעצמי, וכמי שעומד בראש מכללה שבה פועלת תוכנית צוערים, אני מודע לאיכות ההון האנושי הגבוהה בתוכניות ולתרומת בוגריהן למרחב המקומי והעירוני.

כמנכ"ל המכללה, חשוב לי לקדם את שיתוף הפעולה בין המכללה לעירייה, ולכן בפרויקט עיר נחלים נרתמנו להובלת מהלך שיתוף הציבור בפרויקט, בהובלת פרופ' אילת שביט – 'אקדמיה בכיכר'. המהלך שלה, מאפשר לתושבים להתריע על תקלות בתוואי ולהעלות הצעות לפעולה.

אלי כהן

מנהל מכללת תל חי

בוגר תכנית העמיתים - מעוז, מחזור י'

קריית שמונה - אלי כהן - מנכל מכללת תל חי.jpg

לצד פרוייקט עיר נחלים מקודמים בעיריית קריית שמונה פרויקטים בתחום התעסוקה האיכותית ביניהם פיתוח והוצאה לפועל של קורסים להכשרות טכנולוגיות, ויצירת מיזם משותף יחד עם שירות התעסוקה וקרן רש"י המבצע איתור והשמת הון אנושי למשרות טכנולוגיות ברמה אזורית שהוגדרה מראש ולא ברמה מקומית כפי שהיה נהוג עד כה. איתי שפירא, בוגר תכנית צוערים לשלטון המקומי מוביל את המהלך הזה יחד עם ירדן ארליך, מנהל האגף .

"המחלקה בה אני עובד היא מחלקה חדשה שאני מקים באגף לפיתוח הכלכלי בעירייה, ובמסגרת עבודתי באגף אני מקדם את נושא פיתוח ההון האנושי והדמוגרפי המוכשר למשרות בתחומים טכנולוגיים בהם פודטק והייטק. בימים אלו אני מקים באגף מחלקה חדשה, שכבר החלה את עבודתה, העוסקת בקידום התחום בין היתר באמצעות שיתוף פעולה בינינו לבין שירות התעסוקה וקרן רש"י. שיתוף הפעולה עם השירות ועם זרוע העבודה אפשר לנו לקדם הכרה של מכללת תל חי, בניהולו של אלי כהן, כגוף מוכר לצורך הכשרות טכנולוגיות בצפון, הגוף היחיד הממוקם מצפון לחיפה. בזכות ההכרה ייפתחו בחציון הראשון של 2022 ארבעה קורסים של מכללת תל חי במרכז העיר קריית שמונה. הקורסים מיועדים להכשיר תושבים ושאינם תושבים למשרות בתחום ההיי טק, התואמות את הביקוש של מעסיקים טכנולוגיים באזור. פתיחת הקורסים וסיוע בהשמה מאפשרים לנו ליצור מקומות עבודה חדשים עבור התושבים ושאינם, ולהעלות את השכר המוצע לתושבים האזור".

איתי שפירא

רפרנט פיתוח תעשייה

בוגר תכנית צוערים לשלטון המקומי - חיפה, מחזור ה'

קריית שמונה - איתי שפירא.jpeg

לצד פרויקט ׳עיר נחלים׳ עיריית שמונה מקדמת בימים אלו גם פיתוח והקמה של מרכז רפואי בקריית שמונה שייתן שירותים לתושבי הגליל המזרחי והגליל העליון ויאפשר הרחבה של השירותים הרפואיים המוצעים לתושבי האזור. מאז הצטרפותו של משה וורקו, בוגר תוכנית צוערים לשלטון המקומי,  כעוזר ראש העיר למיצוי משאבים וניהול פרויקטים, הואץ מאד קידום הפרויקט, בהובלתו של ראש העיר. 

"התפקיד שלי ברשות הוא לקדם מיצוי משאבים, תקציבים, וניהול פרוייקטים.
אחד הפרויקטים הראשונים בהם ביקש ראש העיר לערב אותי היה קידום הקמת המרכז הרפואי בקריית שמונה שעמד על קשרי תורמים בלבד ולא הצליח להתקדם. עם כניסתי לפרויקט יזמתי שגרות ניהול שכללו מפגשים קבועים של כל השחקנים הרלוונטיים עם ראש הרשות או סגנו, קידמתי תוכנית עבודה שכללה פיתוח תשתיות, לצד גיוס משאבים ממשרדים ממשלתיים וקרנות פילנתרופיות. העבודה המאומצת הניבה פירות וכיום המהלך נמצא לקראת סיום תכנון מפורט - בשלב בחירת מפעילים, ובקרוב יצא לביצוע בשטח. הקמת המרכז נכנסה לתכנית העבודה של משרד הבריאות לשנת 2023 – 2024, וכן, לבקשתו של ראש העיר, שולב בתוכנית תקציב להגדלת צוותי האמבולנסים המעניקים שירות לתושבי האזור. 


התמיכה של מערך הליווי של תוכנית הצוערים, לצד הביטחון, והליווי של בוגרי התוכניות ברשות, עוזרים לי בתפקידי. כשנקלטתי ברשות ירדן ארליך ואינה זיתוני היוו מעין חונכים עבורי. ירדן נתן לי טיפים לתכנון תהליכי עבודה, ואינה סייעה לי לחזק את ממשקי העבודה המשותפים בעירייה. העצות שהם נתנו לי אפשרו לי להתמקד ולהתקדם, לעבוד על ׳האבנים הגדולות׳ ולא להישאב ל"שוטף".

משה וורקו

עוזר ראש העיר למיצוי משאבים וניהול פרויקטים
בוגר תוכנית צוערים לשלטון המקומי - מכללת תל חי, מחזור א'

722e9e41-5837-40cc-9802-14585429674b.jpg