מפקח שריה גלזמן

קצין חקירות בתחנת עוז, מחוז ירושלים

'צוערי שהם לשירות במשטרת ישראל, מחזור ד

בשבילי להיות משרת ציבור זה לתת מעצמך את המיטב כדי שהסביבה בה אתה חי תהיה טובה יותר.

במסגרת תפקידו, מרכז שריה את מחלקת החקירות הכללי בתחנה ואת כלל התלונות מהאזרחים (מרכז שירות לאזרח), בממשק עם גורמים רבים - אזרחים, יחידות רווחה, מבצעים ומודיעין.