רשת צפופה בפס רחב

תמונה גל יעקובי_רשת צפופה בפס חרב (1).jp
תמונה גל יעקובי_רשת צפופה בפס חרב (1).jp

גל יעקובי,

צוערים לשירות המדינה,

מחזור א'

כל האוכלוסיות בהן מטפל המנהל חוו קושי ייחודי אל מול המעבר למרחב המקוון. גל יעקובי, בוגרת מחזור א' של תכנית צוערים לשירות המדינה, אחראית במנהל על החברה הערבית. גל זיהתה שלוש בעיות ייחודיות שהקשו עד מאוד על קידום התעסוקה בחברה הערבית בשגרת הקורונה. ראשית, האוריינות הדיגיטלית בחברה הערבית מוגבלת מאוד ביחס לחברה הכללית ומלווה במורכבות תרבותית. כמו כן, קיים מחסור חמור באמצעי קצה דיגיטליים (מחשבים, טלפונים חכמים וכדומה). ולבסוף, תשתיות תקשורת לקויות עד לא קיימות מגבילות את האפשרות לקיים שיחות, סדנאות, הדרכות ותהליכי ייעוץ מקוונים.

על מנת להתמודד עם סוגיית תשתיות התקשורת, גל יזמה הקמה של צוות בין משרדי המורכב מחברי רשת הצוערים, בהם טל כהן, גלעד שור, ספיר חכמון-וחניש, ירון פליישמן, סיון גולדשטיין-הבר ומחברים נוספים מרשתות אחרות בממשלה ומחוצה לה. הצוות התחיל את עבודתו בהבנת תמונת המצב: נתונים, חקיקה ורגולציה, היבטים הנוגעים לאזורים גיאוגרפיים או קבוצות אוכלוסייה ייחודיות בתוך החברה הערבית וחובות חברות התשתית אל מול זכויות האזרחים.

בשלב הבא הצוות התקדם במספר אפיקי פעילות והצליח לייצר הצלחות במישורים שונים:

  • משרד התקשורת הכניס דובר ערבית למוקד הפניות על מנת לעסוק בנושא;

  • תורגמו לערבית חומרי ההסברה של משרד התקשורת;

  • נעשו חיבורים והועבר מידע בין גורמים ממשלתיים להכרת הבעיה ועיצוב פתרונות – בפרט בין משרד התקשורת למשרד לירושלים ומורשת שמוביל את התכנית לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח העיר;

  • נעשה חיבור לתכנית מיצוי משאבים של ג'וינט-אלכא (במסגרת החלטת ממשלה מספר 922) במסגרתו השתלבו ממצי משאבים להדרכות של משרד התקשורת, כולל מפגשים עם ראשי רשויות.

מלבד קידום המדיניות והשירותים עצמו, הוכיח הצוות שיש חשיבות ותרומה משמעותית לעבודה בשיתופי פעולה בצורה רשתית בתוך הממשלה ומחוצה לה.

לצד המשבר הבריאותי שהביא נגיף הקורונה, ניצבים גם משברים חמורים לא פחות בתחום החברתי-כלכלי, ביניהם – משבר התעסוקה. "הקורונה הכלכלית", ובמרכזה הוצאת מאות אלפי אזרחים לחל"ת או פיטורין, העצימה את הצורך בשירותי מנהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה והרווחה. אל מול אתגרים אלה המנהל התארגן במהירות להפעיל את השירותים הקיימים וגם יצר שירותים מותאמים למצב החדש – בעיקר העברת כלל הפעילות מהמרחב הפיזי למרחב המקוון.