טארק מולא

עוזר גזבר וממונה הכנסות עצמיות ופיתוח כלכלי במועצה מקומי מע'אר

צוערים לשלטון מקומי (אוניברסיטת חיפה), מחזור ד' 

מרכאות-לבנות.png

להיות משרת ציבור זה לחזור הביתה בסוף היום בהבנה שעשיתי משהו משמעותי עבור התושבים ועם תחושת סיפוק שנותנת לי את הדלק והמעוף להמשיך לעשות למען הרשות שלי.

מרכאות-לבנות.png

במסגרת תפקידו, טארק פועל לחזק את הכלכלה המקומית במע'אר. בסוף שנת 2018 המועצה זכתה בקול קורא להקמת האב עסקי שאת הקמתו הובילו טארק ובהאא קבלאן, גם הוא בוגר תכנית הצוערים לשלטון מקומי ועוזר מנכ"ל הרשות. ההאב צפוי להיפתח בתחילת פברואר ויהווה פלטפורמה לצמיחה חברתית וכלכלית במע'אר.