אסף ברק

אחראי הנגשת מידע בחטיבת הטכנולוגיות, נתיבי איילון

'תכנית צוערים לניהול תשתיות תחבורה, מחזור א'

בשבילי לשרת את הציבור זה אומר להיות מעורב בתהליכי קבלת החלטות שיקבעו איך יראו החיים שלנו במדינה.

במסגרת תפקידו בנתיבי איילון, אסף עוסק בביסוס שיטות מתקדמות לאיסוף וניתוח של נתונים עדכניים ורלוונטיים בנוגע לצריכת תחבורה בישראל וכן בהרחבת שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים בתוך ומחוץ לחברת נתיבי איילון, במטרה לסייע בקבלת החלטות מבוססות נתונים ומערכתיות.