פתחי אבו יונס

ראש אגף הרווחה, סכנין.

תוכנית מקום - מחזור ג'

בני אמיר ורואן התחתנו עם מספר מצומצם של משתתפים, אצלנו בגינה. לקיחת האחריות לא היתה רק שלנו, כמשפחה.
זו היתה קודם כל לקיחת אחריות של הרשות המקומית על בריאות הקהילה, ושלי כעובד הרשות.

מרכאות-לבנות.png
מרכאות-לבנות.png

במסגרת תפקידו, פועל פתחי לקידום רווחת תושבי סכנין וחיזוק תחושת הקהילה,
תוך שימת דגש על שותפות מתוך אחריות.