ד״ר סוניה חביב

סגנית רופא מחוז חיפה במשרד הבריאות

תכנית העמיתים לסגל הבכיר של המדרשה הלאומית למנהיגות, מחזור ג'

על משרתת ציבור להיות נאמנה למתן שירות מקצועי, אדיבה, זמינה, נגישה פיזית, לשונית ותרבותית תוך הבטחת המענה המותאם לכל אדם לפי צרכיו במטרה לקדם את בריאותו ובריאות החברה כולה.

במסגרת תפקידה, סוניה שותפה ומסייעת בעיצוב מדיניות הבריאות והטמעתה במחוז מחד, ומאידך, מסייעת לתושבי המחוז לממש את זכויותיהם ולקבל שירותי בריאות מקצועיים ומותאמים.