נתוני גיוון

אחוז המשתתפים בתוכניות דרגי ביניים

ובכירים מחזורי 2020

טבלה-דרגי-ביניים-ובכירים-עדכנית.jpg

משתתפים לפי מחזורים שנתיים
(מספרים מוחלטים ואחוזים)

נשים-בכירים-עדכני.jpg
חרדים-בכירים-עדכני.jpg
ערבים2.jpg
אתיופים-בכירים-עדכני.jpg

שיעור השילוב של כלל האוכלוסיות במיקוד, נמוך עדיין במידה ניכרת, למעט ביחס לנשים שם שיעור השילוב קרוב ליעד. ביחס לחברה הערבית ניכרה השנה עלייה שצמצמה את הפער מהיעד, אך המרחק מיעד השילוב עדיין רב.

אנשים-עם-מוגבלות-בכירים-עדכני.jpg