נתוני גיוון

אחוז המשתתפים בתוכניות דרגי ביניים

ובכירים מחזורי 2020

משתתפים לפי מחזורים שנתיים
(מספרים מוחלטים ואחוזים)

שיעור השילוב של כלל האוכלוסיות במיקוד, נמוך עדיין במידה ניכרת, למעט ביחס לנשים שם שיעור השילוב קרוב ליעד. ביחס לחברה הערבית ניכרה השנה עלייה שצמצמה את הפער מהיעד, אך המרחק מיעד השילוב עדיין רב.