נתוני משתתפי ובוגרי תכניות
דרגי ביניים ובכירים (כלל המחזורים)

נתוני בכירים טבלה סהכ.jpg

משתתפים לפי מחזורים שנתיים
(מספרים מוחלטים ואחוזים)

נשים-בכירים.jpg
חברה-חרדית--בכירים.jpg
חברה-ערבית-בכירים.jpg
יוצאי-אתיופיה-בכירים.jpg

שיעור השילוב של כלל האוכלוסיות במיקוד, נמוך עדיין במידה ניכרת, למעט ביחס לנשים, שם שיעור השילוב קרוב ליעד. ביחס לאנשים עם מוגבלויות ניכרה השנה עלייה שצמצמה את הפער מהיעד, אך המרחק מיעד השילוב עדיין רב. למעט קבוצה זו, שילובן של שאר הקבוצות השנה נותר ללא שינוי או ירד במקצת.

 

*חשוב לציין כי במהלך שנת 2021 לא נפתחו מחזורים חדשים במספר תכניות, בין היתר בשל השלכות הקורונה והתארכות מחזורים קיימים (אדוות, מקום, אלומות, ורואים רחו"ק), ולכן מגמות הגיוון משקפות ירידה כללית במספר המשתתפים בערכים מוחלטים.

אנשים-עם-מוגבלות-בכירים.jpg