עתודות צפון

עתודות צפון_2 (1).jpeg
עתודות צפון (1).jpeg

קידום מהלך עיר נחלים באצבע הגליל

לוגו עתודות צפון חדש רקע לבן.jpg

קידום מרכז שיקום בבי"ח פוריה

כמנוע צמיחה אזורי

'עתודות צפון' היא שותפות בין אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, ארגון מעוז וקרן ראסל ברי, שמטרתה לפעול למול האתגרים הגדולים ביותר באזור הצפון בתחומי הבריאות, התעסוקה והמרחב המקומי – באמצעות מודל פעולה הנשען על שילוב שלושת השותפים. יחד, שותפות זו מוכוונת לקדם מנועי צמיחה צפוניים באמצעות יצירת אמון ואחריות אזורית משותפת לקידום צמיחה מכלילה בצפון. משרדנו נמצא בכרמיאל והצוות כולו צפוני ומגוון.

עתודות צפון היא הזדמנות למימוש התפיסה העומדת ביסוד רשת עתודות לישראל - יצירת רשתות של מנהיגים המחוללות יחד שינוי.

 

האזור הצפוני של מדינת ישראל סובל מאיכות חיים נמוכה ומפערים ושסעים חברתיים-כלכליים שמובילים לחוסר מיצוי הפוטנציאל של הנכסים הטבעיים, האנושיים והכלכליים האזוריים. למובילי שינוי בצפון יש קושי לפעול ולייצר ביחד פתרונות לשיפור המצב הנובע ממבנה מוניציפלי מבוזר, בשטח גיאוגרפי גדול בעל אוכלוסייה ואזורים הטרוגניים.

אתגרים אלו הם האתגרים ששותפות עתודות צפון מבקשת לתת להם מענה.

 

עתודות צפון מבקשת לייצר רשת של מובילי שינוי צפוניים הפועלים יחד ומקדמים צמיחה מכלילה מתוך אמון ואחריות אזורית משותפת.

 

הערוץ העיקרי לפעולה הוא האצת יוזמות אזוריות ורב מגזריות בצפון, בהובלת מובילי שינוי מרשתות עתודות לישראל ומנהיגים צפוניים. צוות עתודות צפון מלווה מובילי שינוי בהאצת תהליכים שנמצאים בהלימה עם מאמצים לאומיים, במטרה ליצור שותפות גדולה ככל שניתן, שתאפשר מהלכים מערכתיים-אזוריים. בכל מהלך שינוי נערכים גם מאמצים לחיזוק מיומנויות מובילי השינוי,  כפרטים וכקבוצה.

עד כה הוקמו חמישה צוותי מנועי צמיחה צפוניים בנושאים: אגרו-פודטק, ייצור מתקדם, תיירות, רפואה ותשתיות. כל צוות נבנה מתוך גרעין ראשוני של חברי רשתות עתודות לישראל (המדרשה הלאומית, צוערים לשירות המדינה, צוערי שלטון מקומי, צוערים לתכנון אורבני, מעוז, ווקסנר), נציגי ממשלה, חברה אזרחית, שלטון מקומי ומגזר עסקי, והחל מהלך של איסוף ידע, לימוד משותף והגדרת בעיה. הצוותים מתחילים בזיהוי מהלכים ספציפיים שיקדמו את מנוע הצמיחה הרלוונטי.

מאז הקמת עתודות צפון ליווה ומלווה הצוות 20 מהלכי שינוי של מנהיגים צפוניים.

דוגמא למהלך אחד כזה היא קידום תכנית לפיתוח תוואי הנחלים בגליל העליון כהזדמנות לבניית שותפות אזורית. התכנית כוללת היבטי התחדשות עירונית ותעשייתית ופיתוח אזורי. הצוות המוביל כולל צוער לשירות המדינה, צוערת לתכנון אורבני ובוגר תוכנית "מקום" במעוז.

עד היום עתודות צפון יצרה קשר עם 194 בוגרי תוכניות עתודה ממגוון תוכניות, וברמות שונות של חיבורים ושיתופי פעולההפעלת היוזמה, מאפשרת לאגף ולארגונים בשדה למידה ופיתוח של הידע על רישות, בפרט בין בוגרים של תוכניות שונות, ידע שמיושם גם בהקשרים אחרים של בניית רשת עתודות לישראל.