אלומות - רחוק אבל קרוב

אלומות1.png

אלומות, מחזור א'

בחודש פברואר השנה, עמיתי מחזור א' בתוכנית אלומות, תכנית לפיתוח עתודת מנהיגות חינוכית בעולם הכשרת המורים, היו הראשונים להיכנס לרשת אלומות. במקביל הגיע לעולם נגיף הקורונה. משבר הקורונה הביא לעלייה של מאות אחוזים בדיווחים על אלימות במשפחה, פגיעות בחסרי ישע ושיעור מובטלים גבוה.

 

אי-הוודאות יצרה מתחים שרק מקצתם מקבלים ביטוי גלוי במרחבים חברתיים וחינוכיים. מציאות זו אינה פוסחת על סטודנטים במוסדות להכשרת מורים בישראל, והיא צפויה להשפיע על הפניות של הסטודנטים ללמידה, על כשירותם המנטלית והנפשית ועל יכולתם לממן את לימודיהם. כדי לאפשר חזרה בטוחה לשגרת לימודים, נדרש להיות ערים למציאות זו וליזום ערוצי ביטוי, תמיכה וסיוע לכלל התלמידים. משום כך, החליטו חברי הרשת ליזום מהלך לקידום למידה חברתית-רגשית במוסדות האקדמיים לחינוך, כמו גם במערכת החינוך כולה. בהכללה, למידה חברתית-רגשית מתייחסת לתהליך שבו לומדים ומיישמים מערך של כישורים חברתיים, רגשיים, התנהגותיים ותכונות אופי הנדרשים להצלחה בבית הספר, בעבודה, במערכות יחסים ובחיים האזרחיים. בשלב הראשון התקיימו יומיים של למידה ממומחים ללמידה חברתית רגשית, אליהם הצטרפו 1,200 אנשי חינוך מכל השדה החינוכי – עדות לחשיבות ולרלוונטיות של הנושא.

 

ההתעניינות העצומה להעמיק בנושא הובילה את חברי רשת אלומות ומשתתפים רבים נוספים להקים צוותי חשיבה שעסקו בחמישה היבטים שונים של הנושא. צוותי החשיבה פיתחו תוצרים הכוללים מודל לחקר העצמי, כלי הערכה, הנגשת מאמרי דגל בתחום ועוד. אלו תוצרים ראשוניים שיסייעו למרצים ומורים לטפח בעצמם ומתוך כך, גם בפרחי ההוראה ובתלמידים, מיומנויות חברתיות-רגשיות. בחודש ספטמבר במסגרת סמינר בנושא הוצגו התוצרים והתקיים דיון בנושא.

במקביל יצרו חברי רשת אלומות שיתוף פעולה עם "היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך", ויחד יזמו בחודש אוקטובר אירוע משותף בו התכנסו מומחי למידה חברתית רגשית וחברי רשת אלומות והמשיכו את פיתוח התוצרים".

לאחר כמעט שנה של עיסוק בלמידה חברתית-רגשית, כעת המהלך עומד לקראת השלב הבא: בוגרים מרשת אלומות יובילו פיילוט הטמעה במוסדות האקדמיים לחינוך בו ילמדו ויחקרו את האפשרות לקדם למידה חברתית-רגשית בתוכנית אחת, או בחוג אחד, בהתאם לאפשרויות של מובילי הפיילוט.