ממשיכים להיפגש – גם מרחוק

הריחוק החברתי שהפך לשגרה בשנה האחרונה, הדגיש דווקא את החשיבות של חשיבה משותפת ושיח פתוח ללמידה הדדית. מספר רשתות בשדה של "עתודות לישראל" ערכו כנסים או מפגשים במתכונת מקוונת או היברידית כדי שהריחוק החברתי לא ימנע המשך למידה ושיתוף פעולה.

 

מובילים באקדמיה – "ממשבר להזדמנות"

ברשת 'מובילים באקדמיה' ערכו במאי כנס מקוון למנהיגות הבכירה בהשכלה הגבוהה תחת הכותרת "ממשבר להזדמנות".  בחלקו הראשון, ניתנה הבמה למנהיגות הבכירה ממוסדות שונים. לצד התייחסויות רבות ביחס לתפקיד המנהיגות בזמן משבר, מיקדו הדוברים את העיסוק בשיתופי פעולה וביצירת שותפות בשלושה מרחבים:

  • מעגל פנימי תוך מוסדי

  • מעגל בין - מוסדי

  • מעגל רחב הכולל ממשק עם האקו־סיסטם (ממשלה / חברה / ציבור).

בהקשר זה אוכלוסיית הסטודנטים, אותה ייצג בפאנל יו״ר ההתאחדות,  נכללה גם במעגל הפנימי של כל אחד מהמוסדות וגם באקו־סיסטם הרחב.

כהמשך ישיר למיקודים אלה בחלקו השני של המפגש התקיים שיח בקבוצות חשיבה אותו הנחו עמיתים ועמיתות ממובילים באקדמיה. במסגרת הקבוצות שעסקו כל אחת מהן בתפקיד אחר של ההשכלה הגבוהה נבחן פוטנציאל שיתוף הפעולה ברמות השונות והוגדרו כיווני פעולה רצויים להמשך. בדרך לחזון רחב יותר נראה כי הרחבה שיטתית של שיתופי הפעולה הפנימיים והבין־מוסדיים מותנית ביוזמות ומחויבות מנהיגותית להן מובילים באקדמיה ורשת העמיתות והעמיתים יכולות להיות מרחב מתניע, מאפשר ותומך.

 

מובילים דיגיטליים 

בקהילת מובילים דיגיטליים הקימו את פורום משק"ם (מגזר שלישי קהילת מובילים) כתוצאה מצורך שעלה על ידי המובילים הדיגיטליים החברים בקהילה ועובדים בתפקידים בכירים בארגוני מגזר שלישי. במסגרת הפורום שיתפו החברים בסוגיות שמעסיקות אותם, חלקו בידע, ודנו באתגרים ובדילמות משותפות. הנחת היסוד של הפורום היא שהידע נמצא בארגונים ועל ידי שיתוף הפעולה וההפריה ההדדית ניתן לקדם ולפתח את כל אחד מהארגונים. על מנת לדייק את הפורום לצרכים של המשתתפים, הצוות של מובילים דיגיטליים העביר לאחרונה שאלון אותו ינתחו ובהתאם לתוצאות השאלון יבנה המשך העבודה בפורום לשנת 2021.

ממשיכים להיפגש מרחוק_כנס אקדמיה בחירום (
פורום משקם_ממשיכים להיפגש (1).jpeg