אביבית בר-אילן

ראש חטיבת או"ם וארגונים בינ"ל במשרד החוץ

תכנית העתודה לסגל הבכיר במדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול, מחזור ח'

בשבילי להיות משרתת ציבור זה חלק מאורח החיים והייעוד בייצוגה של ישראל וקידום מעמדה בזירה הבינ"ל בכל יום מחדש.

במסגרת תפקידה במשרד החוץ, כסגנית ראש האגף, אחראית אביבית על קידום היחסים בין ישראל לאו"ם על סוכנויותיו השונות, ולוקחת חלק במאבק נגד ייחודה לרעה של ישראל באו"ם לצד זיהוי הזדמנויות למיצוב מעמדה של ישראל כשחקנית פעילה בזירה הגלובלית.