ח'ורה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית:

קפיצת מדרגה טכנולוגית לפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל
מובילים דיגיטליים, מחזור א'

דפנה גבר ליפשיץ

 מנכ"לית עמותת תפוח

איימן סייף

 לשעבר מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי

גילה בן הר

 לשעבר מנכ"לית המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

מה המיזם נועד להשיג וכיצד?

מודל הטרנספורמציה הדיגיטלית נועד לייצר קפיצת מדרגה טכנולוגית ליישובים פריפריאליים, גיאוגרפית וחברתית, במטרה להביא לשיפור משמעותי בכלל תחומי החיים ביישוב באמצעות הטמעה נכונה ושימוש יעיל בכלים דיגיטליים ובטכנולוגיות מתקדמות.

המועצה המקומית ח'ורה נמצאת כיום בתהליך של התפתחות ל"עיר חכמה". התהליך כולל הקמת תשתיות עירוניות מתקדמות: פריסת סיבים אופטיים ומצלמות בטיחות בעיר, פיתוח אתר ואפליקציה למתן שירותים לתושבים ועוד. עם זאת, החשיפה של תושבי המועצה ואנשי המקצוע לטכנולוגיה עודנה מצומצמת ורמת האוריינות הדיגיטלית שלהם נמוכה.

אי שוויון דיגיטלי הוכח כגורם התורם באופן משמעותי להגדת פערים סוציו-אקונומיים ולכן קיימת חשיבות מכרעת לתכניות המקדמות אוריינות דיגיטלית.

מיזם "ח'ורה דיגיטלית" משלים את מהלכי הדיגיטציה שהעיר עוברת על ידי פעילות בשלושה צירים מרכזיים:

  1. שיפור מערך החינוך הפורמלי - יצירת תשתית דיגיטלית חינוכית והטמעה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך יצירת נבחרת של "מובילי חינוך" המשמשים סוכני שינוי ושגרירים של המערך.

  2. תכנית נטע@ח'ורה - תכנית לבני הנוער (כיתות ה'-יב') המעודדת מצוינות טכנולוגית ומנהיגות חברתית מקומית.

  3. דיגיטציה בקהילה - הפנינג טכנולוגי קהילתי לקידום אוריינות דיגיטלית וחשיפת התושבים לכלים ושירותים דיגיטליים, הן מוניציפליים והן ארציים.

באיזה שלב המיזם נמצא כעת? מה השלב הבא?
איך זיהיתם את האנשים הרלוונטיים?
איך רתמתם אותם?
ספרו על נסיון שלא צלח
או על אתגר קשה במיוחד...
האם התכנית או הרשת תרמו בקידם המיזם?

 צרו איתנו קשר  | לאתר עתודות לישראל לחצו כאן