סטטוס יישום החלטת הממשלה

'עתודות לישראל'

החלטה מספר 1653 מיום 10.07.2016