top of page

מהי תוכנית  עתודה

'עתודות לישראל' הינה תוכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור, באמצעות יצירת רצף של תוכניות שמטרתן להזין למערכות הציבוריות אנשים שיאיישו את תפקידי המפתח במדינת ישראל - 10,000 משרות מטרה המשפיעות ביותר במגזר משרתי הציבור.

בבסיס התכנית ניצבת ההנחה כי בעידן שבו קצב השינויים מהיר ואף מתגבר, מנהיג יחיד - מוכשר ככל שיהיה - לא יוכל להתמודד בהצלחה לאורך זמן עם שלל האתגרים וההזדמנויות שעומדים ויעמדו בעתיד בפני מדינת ישראל.

 

לכן, התוכניות מאתרות וממיינות א.נשים בעלי פוטנציאל לניהול והובלת שינוי ממגוון החברה הישראלית, והן מכשירות, מרשתות ומסייעות להם לפעול יחד. כלל התוכניות מאופיינות בתהליך איתור ומיון קפדני, הכשרה קבוצתית אינטנסיבית, וכן ליווי ורישות בתהליכי הובלת שינוי.

תוכניות ערוצי הזנת מצוינות

מיועדות לצעירות וצעירים מצוינים מכלל החברה הישראלית, בדגש על צעירים מאוכלוסיות בייצוג חסר ומהפריפריה החברתית - גיאוגרפית, המאפשרות הקניית ידע, כלים ומיומנויות, וכן פיתוח תודעה של משרת ציבור, בכדי להתמודד ולהצליח בהשתלבות במגזר משרתי הציבור בכלל ובתהליכי המיון לתוכניות הצוערים בפרט.

תוכניות-אייקונים.png

תוכניות צוערים

מיועדות לצעירות וצעירים מצוינים, המעוניינים להשתלב בשירות הציבורי במשרות התחלתיות, וכוללות ברובן סבסוד של תואר אקדמי, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל והשמה במרחב המקומי ובשירות המדינה.
תוכניות אלו מכוונות לביסוס ופיתוח ידע, כלים ומיומנויות למשתתפים, וכן תודעה מפותחת של משרת ציבור – בטרם כניסתם להשמה, זאת לצד העמקת ההיכרות עם המערכת בה המשתתפים יושמו בסיום הכשרתם.

תוכניות-אייקונים.png

תוכניות לדרגי ביניים ובכירים

מיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים שעובדים במגזר משרתי הציבור ומעוניינים לרכוש ידע וכלים להובלת שינוי והשתתפות ברשת מקצועית.
תוכניות אלו מכוונות לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של המנהלים בדרגי הביניים  והבכירים, נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות, ולאפשר קפיצת מדרגה ברמת המוכנות והמסוגלות של הדרג הניהולי להתמודדות עם אתגרים קיימים ועתידיים בחברה הישראלית. 

תוכניות-אייקונים.png

 שרשרת הערך של תוכנית - מבטאת את ייחודיות התוכניות 

שרשרת-הערך.png
129897413_xl.jpg
אתגרי מערכת

אתגרי המערכת

התוכניות שואפות לתת מענה "לכשל שוק" ובכך לסייע בפתרון אתגרי המערכות השונות. "כשלי השוק" עימם יתמודדו התכניות הן למשל זרם מוגבל של הון אנושי, ניהולי ומקצועי, היעדר שפה משותפת ויחסי אמון בין שחקנים במערכת, סנכרון בין גופים ובין מערכות וכיו"ב.
למעשה, התכניות מהוות כלי משמעותי ומרכזי בקידום האתגרים הלאומיים של המערכות אליהן הן שייכות. לכן, בשלב זה בשרשרת הערך מגובשת הלכה למעשה תאוריית השינוי של התוכנית.

אתגרי-מערכת.png
משילות

משילות

הוועד המנהל/ועדת ההיגוי הוא גוף מערכתי בין מגזרי, המבקר ומתווה את מדיניות התכנית. הגוף מבטא את מנגנון המשילות של התוכנית ואת הראייה המערכתית העומדת ביסודה (במובחן מראייה הרואה ארגון/משרד בלבד ולא מערכת). בהתאמה לכך – לצד המשרד המוביל העומד בראש הוועד המנהל, חברים בו גם נציגים המייצגים את שותפי התוכנית וכן את חלקי המערכות במובנה הרחב מכלל המגזרים (שלטון מרכזי, שלטון מקומי, מגזר שלישי וכיו"ב) ובשאיפה את מגוון החברה הישראלית.

משילות.png
איתור ומיון

איתור ומיון

בעוד תוכנית הכשרה מכשירה לרוב את כלל בעלי התפקידים בתחום מסוים, בתוכניות הפועלות במסגרת התוכנית הלאומית 'עתודות לישראל' מושם דגש רב על איתור ומיון אנשים בעלי פוטנציאל לניהול והובלת שינוי ממגוון החברה הישראלית, בעלי יכולת להתמודד בעתיד על איוש משרות מפתח בשירות הציבורי בישראל ("משרות מטרה"). 
תהליכי המיון מתמקדים במאפיינים האישיים של המתמודד (ביוגרפיים והתנהגותיים), ומוכוונים על בסיס פרופיל מועמד מוגדר, המשתנה מתוכנית לתכנית, וכן על ידי תמהיל קבוצה רצוי המשקף את מגוון החברה הישראלית.

איתור-ומיון.png
הכשרה

הכשרה

לכלל התוכניות קיים מכנה משותף רחב, כשלצדו הנושאים הייחודיים המאפיינים כל תוכנית והמערכת המסוימת אליה היא משתייכת. מטרת ההכשרה היא לצייד את הבוגר/ת בידע, סט ערכים וכן כלים ומיומנויות אשר יאפשרו התמודדות טובה יותר עם אתגרי המערכת והובלת שינוי במקומות הדרושים. כמו כן, במהלך ההכשרה מתגבשת קבוצה מגוונת של אנשים שביניהם נוצרים יחסי אמון ברמות גבוהות, אשר ירחיבו עבור כל אחד ואחת מהם את רשת האנשים שעימם הם יכולים לפעול לקידום אתגרים משולחן העבודה שלהם. 
על מנת לטפח קבוצות של אנשים מחוללי שינוי, ההכשרה מוכוונת על ידי פרופיל בוגר המשתנה מתוכנית לתוכנית, תוך שימת דגש הן על ציר פיתוח מקצועי אישי, המאפשר התפתחות וליווי, והן על עבודה קבוצתית המאפשרת הבניית אמון ושפה משותפת.

הכשרה.png
הובלת שינוי

הובלת שינוי

בשלב זה יצטרפו הבוגרים לרשת התוכנית הספציפית שלהם וכן לרשת 'עתודות לישראל' הרחבה יותר. רשתות אלו יסייעו להם בהובלת השינוי ויאפשרו להם לעבוד כקבוצה, וכן להמשיך את הפיתוח האישי והמקצועי לטובת השפעה על המערכת ולשם השתלבות עתידית במשרות המטרה. בשלב זה  תמשיך התוכנית באמצעות הרשת לטפח רמת אמון גבוה וזהות משותפת, מתן כלים לפיתוח מקצועי ואישי, למידה מתמדת, ויצירת כלים ותשתיות לסיוע וליווי תהליכי הובלת שינוי. 

השמה.png
מדידה הערכה

מדידה והערכה

 

כדי למדוד את הצלחת התוכנית, על כלל שרשרת הערך שלה, ולהשתפר כל העת, דרושים תהליכי מדידה והערכה.
תהליכי המדידה והערכה בתוכניות מתייחסים לכלל שלבי שרשרת הערך של התוכנית. תהליכים אל
ו מבוססים על תאוריית השינוי של התוכנית והשינוי שהיא מבקשת לעשות בעולם. 

 

מדידה-והערכה.png
bottom of page