top of page

שרשרת הערך של תוכנית עתודה,
מבטאת את ייחודה ותכליתה:

תוכניות העתודה שואפות לתת מענה "לכשל שוק" ובכך לסייע בפתרון אתגרי המערכות השונות. כשלי שוק עימן יתמודדו התכניות יהיו למשל זרם מוגבל של הון אנושי מוכשר, היעדר שפה משותפת ויחסי אמון בין שחקנים במערכת, סנכרון בין גופים ובין מערכות, צורך בגיבוש תפיסה משותפת או בתכלול. 

תכניות העתודה מיועדות להוות זרוע בקידום ה"אתגרים הלאומיים" של המערכות שאליהן הן שייכות.

שרשרשת הערך.png

אתגרי המערכת

הוועד המנהל בתכנית עתודה, הוא גוף מערכתי בין-מגזרי, המורכב מנציגי הארגונים הבולטים במערכת, המתווה את מדיניות התוכנית, מחברה לאתגרי המערכת, ומבצע בקרה על כלל מרכיביה. בראש הוועד המנהל עומד לרוב מנכ"ל המשרד המוביל.

שרשרשת הערך.png

משילות

בעוד תוכנית הכשרה מכשירה לרוב את כלל בעלי התפקידים בתחום מסוים, בתוכנית עתודה ישנו דגש רב על איתור ומיון אנשים בעלי פוטנציאל הובלה שיוכלו להתמודד בעתיד על איוש משרות מפתח בשירות הציבורי בישראל ("משרות מטרה"). 

תהליכי המיון מתמקדים במאפיינים האישיים של המתמודד (ביוגרפיים והתנהגותיים), ומוכוונים גם על ידי תמהיל קבוצה נשאף, כזה המשקף את הגיוון הקיים בחברה הישראלית, ככל הניתן בהתאם להיקפן של הקבוצות השונות באוכלוסייה.

שרשרשת הערך.png

איתור ומיון

לכל תוכניות העתודה קיים מכנה משותף רחב, ולצדו נושאים ייחודיים המאפיינים כל תוכנית ואת המערכת המסוימת אליה היא משתייכת. מטרת ההכשרה היא לצייד את הבוגר/ת בידע ובסט ערכים וכלים אשר יאפשרו התמודדות טובה יותר עם אתגרי המערכת והובלת שינוי במקומות הדרושים. כמו כן, במהלך ההכשרה נבנית קבוצה מגוונת של אנשים שביניהם נוצרים יחסי אמון ברמות גבוהות, אשר ירחיבו עבור כל אחד מהם את רשת האנשים שעימם הם יכולים לפעול לקידום אתגרים משולחן העבודה שלהם. 

על מנת לטפח קבוצות של אנשים מחוללי שינוי, תוכניות העתודה פועלות תוך שימת דגש הן על ציר פיתוח מקצועי אישי המאפשר התפתחות וליווי, והן על עבודה קבוצתית המאפשרת הבניית אמון ושפה משותפת. 

הפרקים המרכזיים המתקיימים בתכניות העתודה כוללים:

הכרת המערכת 'מדן ועד אילת' (סיורים, הרצאות, לימוד מורכבות החברה הישראלית, אוכלוסיות, וכו'), הכרות מערכתית ובין-מגזרית עם אתגרים ובעיות שורש של המערכת, תמונת עתיד רצויה למערכת (לרבות מגמות והשפעתן); פיתוח של מיומנויות ניהול והתמודדות עם בעיות מורכבות המחייבות שיתופי פעולה, פיתוח אישי וקבוצתי, וסיור למידה ממערכות מקבילות ומצליחות בחו"ל.

שרשרשת הערך.png

הכשרה

בתום פרק ההכשרה ימתין למובילי השינוי 'שולחן עבודה' עמוס לעייפה (בתוכניות הצוערים ישנו מערך לליווי הבוגרים בתהליך ההשמה). בשלב זה יצטרפו הבוגרים לרשת אשר תאפשר להם לעבוד כקבוצה ולהמשיך את הפיתוח האישי והמקצועי לטובת השפעה על המערכת והשתלבות עתידית במשרות המטרה. בניית רשת כוללת בדרך כלל פעילות שמטרתה להמשיך ולטפח רמת אמון גבוהה וזהות משותפת, מתן כלים לפיתוח מקצועי ואישי, למידה מתמדת, ויצירת כלים ותשתיות לסיוע וליווי תהליכי הובלת שינוי. חיבור בין רשתות בשדה של "עתודות לישראל" יאפשר להגביר את החיבורים בין המערכות וכן להגדיל את מעגלי ההשפעה של רשת "עתודות לישראל".

שרשרשת הערך.png

הובלת שינוי

כדי למדוד את הצלחת התוכנית על כלל שרשרת הערך שלה ולהשתפר, דרושים תהליכי מדידה והערכה.
אלו מאפשרים למידה הדדית והשוואה בין תוכניות, פיתוח ידע בתחום, ויצירת שדה מתחדש ואפקטיבי יותר של עתודות לישראל. כדי להעריך תכנית צריך שיהיו לה מודל לוגי ותיאורית שינוי הכוללת גם מדדים. בשלב הבא התוכנית תבחר את הכלים שבהם היא תשתמש למדידה והערכה, ותקבע את התדירות ואת אופן הפעלתם. שדה המדידה וההערכה של תוכניות עתודה הוא שדה מתפתח וחדש יחסית.

שרשרשת הערך.png

מדידה והערכה

bottom of page