top of page

חדש בעתודות לישראל

תוכניות בהקמה

משרד הבריאות  |  ג'וינט תבת

תכנית נטע מיועדת לדרגי ניהול הביניים בסקטור הסיעוד ולכלל עובדי מקצועות הבריאות, שמה לעצמה ליעד לשפר את שירותי הבריאות באמצעות הצמחת דרג ניהולי בכיר איכותי, מגוון ומרושת של אחים ואחיות, להובלת מערכת הבריאות בישראל.

מצגת3.jpg

משרדי ממשלה בתחום התשתיות  ג'וינט אלכא

תכנית "מובילים תשתיות" נועדה להכשיר מובילים ומובילות שינוי בדרגי ביניים אשר יקדמו שיתופי פעולה מתמשכים ועמוקים, ראיה מערכתית, יעילות וחדשנות, לטובת שיפור מהותי בייזום, תכנון וביצוע התשתיות בישראל.

משרד הרווחה והביטחון החברתי  |  שותפויות רוטשילד

 

תכנית "צוערים לרווחה" מיועדת לעובדים סוציאליים בתפקידי ליבה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, במטרה לחזק את המחלקות לשירותים חברתיים ולהצמיח עתודה ניהולית.

משרד החינוך  |  משרד הבריאות 

משרד הרווחה והביטחון החברתי

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 |  המועצה לגיל הרך

קרן רשי  |  ג'וינט אשלים

 מרכז השלטון המקומי

מיזם "כרם" נועד לגבש רשת של מנהיגות ומנהיגים מחוללי שינוי במוקדי השפעה בחברה הישראלית, שיהיו מחויבים ורתומים לקידום תחום הגיל הרך, ויקדמו מדיניות לאומית רב-מערכתית להבטחת התפתחות מיטבית של ילדים מלידתם.

שיתופי פעולה בין תוכניות

שיתופי פעולה בין תכניות ומפגשים בין עמיתים ובוגרים מקדמים את איכות התכניות וממנפים את העשייה המשותפת של חברי הרשת. האגף יוזם מפגשים בין צוותי התכניות ללמידת עמיתים ויוזם ימי רשת משותפים לעמיתים בתכניות הצוערים ובערוצי הזנת המצוינות.

לפניכם שתי דוגמאות מתוך מגוון רחב של שיתופי פעולה שתקיימו בשדה עתודות לישראל בשנה החולפת:

המדרשה-הלאומית.png

 

תכנית העתודה לסגל הבכיר

תכנית העמיתים לסגל הבכיר

המדרשה הלאומית למנהיגות וממשל היא הגוף הממשלתי האמון על הכשרת הסגל הבכיר הנוכחי והעתידי של שירות המדינה.

תכנית העמיתים לסגל הבכיר ותכנית העתודה לסגל הבכיר נועדו לפיתוח מסוגלות מנהיגותית להתמודדות עם אתגרי הניהול הבכיר בשירות המדינה.

תכנית העמיתים למנהלים מצטיינים

התכנית למנהלים בכירים

תכנית למנהלים מהשירות הציבורי היוצאים לשנת לימודים בביה"ס לממשל על קנדי באוניברסיטת הרווארד.

תכנית למנהלים בכירים בשירות הציבורי הכוללת הכשרה של חודש בביה"ס לממשל באוניברסיטת הרווארד.

שיתוף הפעולה:

שיתוף הפעולה עסק בקידום שוויון מגדרי בשירות הציבורי.

בדצמבר 2021 התקיים המפגש המסכם של 'סאמיט וקסנר' בנושא שויון מגדרי, בו הציגו צוותי הפעולה את המיזמים שלהם.

אחד הצוותים שהיה בהובלת בוגרות קרן וקסנר נילי ליפשיץ ולירון זהר, הציג תהליך עבודה בהתהוות מול המדרשה הלאומית, בהובלת עמרי דגן, ראש המדרשה לאומית למנהיגות וממשל ובוגר קרן וקסנר, להטמעת יחידות תוכן העוסקות בקידום שויון מגדרי בתכניות הבכירים ודרגי הביניים במדרשה במתכונת חדשה: סימולציה, שגובשה בשיתוף עם חברת מ.ס.ר.

הסימולציות גובשו במהלך המחצית הראשונה של 2022, וביוני 2022 נוסו כפיילוט בשתי תכניות המדרשה.

בינואר הקרוב יוזמנו משתתפי 'סאמיט המגדר' להתנסות בסימולציה ולמתן משוב אודותיה.

logo.jpg

תכנית ממשק - תכנית לשילוב דוקטורים מצטיינים בגופי הממשל למשך שנה אחת, כדי לסייע בהתמודדות עם סוגיות משמעותיות בתחומי הסביבה.

 

 

 

תכנית אלומות- תוכנית לדרג הבכיר במערך ההכשרה להוראה אשר נועדה לפתח עתודת מנהיגות חינוכית בשדה הכשרת המורים.

שיתוף הפעולה:

בשנה החולפת הקשר בין צוותי ממשק ואלומות היה פורה, וכלל התייעצויות על תכנים מותאמים למשתתפי התכניות, סיוע הדדי ושיתוף משאבים.

שיאו של שיתוף הפעולה היה מפגש בין משתתפי התכניות בחודש מרץ 2022 – מחזור ג' של אלומות ומחזור י"א של ממשק, ליום היכרות ושיח. לקראת המפגש נערכו שיחות חשיבה, בחינת יעדי המפגש ובניית תוכן המפגש בהתאם למטרות, למאפייני ולצרכי התכניות והשלבים שלהם בהכשרה.

יום ההכשרה המשותף כלל הכרות והצגת שתי התכניות, הכרות אישית בין המשתתפים ושיח על שיתופי פעולה אפשריים. בחלקו השני נערכה הכרות עם עתודות לישראל והרצאה של תמר פלד-אמיר, ראש אגף 'עתודות לישראל' לשעבר.

חידושים בתוכניות דרגי ביניים ובכירים

תוכנית העמיתים בדגש תעסוקה (מעוז וזרוע העבודה)

פעם ראשונה שבתכנית העמיתים המשתתפים יוצאים למסע של שלושה ימים. מטרת המסע היא ללמוד על אחריות משותפת בהסתכלות על המרחב הגיאוגרפי של אזור הצפון.

החידוש הוא בשני היבטים:

א. מתודולוגיה של מסע מאפשרת גיבוש וחיכוך עם השטח בצורה יותר גבוהה ומחברת בין האנשים

ב. הלמידה דרך מסע מאפשרת לעמיתים לחוות ברמת הלמידה (דרך הראש) ברמת ההרגשה (דרך הלב) וברמת החיכוך עם השטח (דרך הרגליים).

WhatsApp Image 2023-02-08 at 14.59.59.jpeg

תכנית ענבר

אירועים נבחרים בפעילות במיזם לשנת 2022

שבוע בריאות הנפש מחזור ז'- לראשונה בתכנית ענבר התקיים סמינר שכולו הוקדש ללמידה על תחום בריאות הנפש, תחום תוכן שנמצא במיקוד מערכת הבריאות ובמיקוד המיזם. במסגרת הסמינר למדו העמיתים כיצד נראית האחריות המשותפת של כלל השחקנים בתחום בריאות הנפש, מהו הסיפור של כל אחד מהשחקנים, כיצד הם תופסים את עצמם ואת השותפים שלהם במערכת, כיצד נראים הממשקים השונים, במקרים בהם אנו עדים להצלחות ובמקרים בהם ישנם פערים או חסמים ביניהם. הסמינר כלל חקר ופגישות עם דוברים מתוך מערכת הבריאות, עם המוטבים (למשל מתמודדי נפש) ודוברים מהמגזר השלישי שנותנים מענים נוספים. בסיום הסמינר התקיים מפגש עם כל חברי רשת ענבר מתחום בריאות הנפש ויחד איתם קיימו שיח פתוח וחשיבה על דרכים ליצירת אחריות משותפת בתוך המערכת.

 

קיום אירוע רשת ענבר בצמוד לסמינר סיכום ענבר ז'- בסיום יומיים משמעותיים של סמינר הסיכום של התכנית, הוזמנה כל רשת ענבר לאירוע שיא שמטרתו הייתה רישות, העמקת ההיכרות בין כלל חברי רשת ענבר ויצירת חיבורים סביב אתגרים משולחנות העבודה. הבחירה לחבר בין סיום התכנית ובין אירוע הרשת נולדה מתוך ההבנה שחברי רשת ענבר משתפים פעולה בעיקר עם חבריהם מהמחזור וכי יש לפעול לייצר חיבורים רחבים יותר. מטרת האירוע הייתה לא רק מענה לבקשה לייצר הזדמנויות נוספות לרישות, אלא תנאי הכרחי שיסייע לחברי רשת ענבר לחצות את גבולות הרשת שלהם ולקיים שותפויות עם חברי רשת אחרים.

ממשק

לקראת שנתה העשירית של תכנית ממשק, עלה הצורך לזהות הזדמנויות להתפתחות התכנית ולהעצמה נוספת של מודל השינוי שפיתחה. לשם כך, הוחלט על הקמת צוותי משימה נושאיים לכל במחזור, אשר יתמקדו בסוגיות סביבתיות חוצות משרדים ובעלות חשיבות עליונה לחברה הישראלית ולמדינת ישראל. מחזור י' של ממשק (2020-2021) היווה מחזור פיילוט לאסטרטגיית מיקוד זו, במסגרתו הופעלו שני צוותי משימה. ואילו במחזור י"א (2021-2022) הופעל המודל הצוותי במלואו, כאשר כלל העמיתים חולקו לארבעה צוותי משימה נושאיים:

1. צוות נגר ונחלים;

2. צוות אנרגיה;

3. צוות חלבונים אלטרנטיביים;

4. צוות אקלים. 

ארגוני חברה אזרחית, אקדמיה, שלטון מקומי ומשרדי ממשלה נוספים שותפו בפעילויות הצוות ובימי העיון, ובוגרי ממשק בעלי ניסיון וידע רלוונטי ליוו את עבודת הצוותים. ואכן, צוותי האימפקט הוכיחו עצמם כבסיס איתן לעשייה משמעותית בקרב העמיתים, ללמידה משותפת, לתמיכה הדדית, וליצירת חיבורים וערוצי תקשורת עם מגוון רחב של גורמים בממשלה ומחוצה לה.

ממשק לוגו.jpg

אדוות

רשת SEL  (social emotional learning) – מהלך חדשני בשת"פ גוף פילנטרופי לבניית רשת של 27 מנהלי אגפי חינוך ושלטון מקומי ומומחי SEL מובילים בארץ לפיתוח תכניות התערבות. 16 הצעות נולדו משיתופי פעולה בתוך הקבוצה, 6 מתוכן עוברות ליישום בליווי מטה יישום ייעודי שנבנה לכך.  

 
הוקמה ועדת היגוי משותפת למעוז עם הג'וינט, יד הנדיב, SFI, קרן רש"י,  ועוד 3 רשויות (חדרה י-ם, ת"א יפו) ליצירת SCALE למהלך 'שפת אם' שבמסגרתו פועלות רשויות להגברת אוריינות שפתית מלידה. בזכות הועדה ובשיתוף משרדי החינוך והבריאות  הורחב המהלך לעוד 6 רשויות מקומיות וכיום פעילים בו כ-20 ארגוני גיל ינקות. במסגרת המהלך ישנן כבר מעל 1000 משפחות עם רקע סוציו-אקונומי נמוך שילדיהן בגילאי לידה-3 משפרים את רמת האוריינות השפתית הנחוצה מאוד להתפתחות ומוביליות.


התנעת מהלך להקמת קהילת ידע מקצועית בנושא החינוך הבלתי פורמאלי למטרות למידת עומק ויצירת בסיס עתידי לפעולות בשטח. המהלך הוא ביוזמת מספר חברי רשת שעוסקים בתחום והוא צפוי להמשיך ולהאיץ ב-2023.

לוגו-תכנית-אדוות-מורחב.png

חידושים בתוכניות צוערים

תוכנית צוערים לשלטון מקומי

מסע הכרות עם החברה הישראלית לגיבוש תפיסת ממלכתיות ומשרת ציבור בפיתוח של הצוערים בצוותי עבודה במשך סמסטר שלם. על בסיס המסע שפותח בשנה שעברה ע"י הצוות והמטרות שהוגדרו השנה הצוערים פיתחו 3 שבועות של מסע לחברה הערבית, החרדית, הבדואית וציונות דתית – ויו"ש.

קישור לאתר המסע

 

שני מסעות למידה מקצועיים להולנד - בפעם הראשונה התקיים מסע למידה מקצועי לבוגרים. בנוסף התקיים מסע למידה לצוערים. שני המסעות היו מוצלחים מאוד ועסקו בנושאים שמקדם משרד הפנים: חשדנות ודיגיטציה, פיתוח כלכלי, התחדשות עירונית ושירות לתושב ומצויינות ארגונית. 
קישור לאתר

WhatsApp Image 2023-02-08 at 15.00.35.jpeg

תוכנית צוערים לשירות המדינה

'צוערים לשירות המדינה' מייבאים לישראל רעיונות מאירופה "להביא את העולם אל שולחן העבודה הישראלי"

 

'צוערים לשירות המדינה' - תכנית הדגל של נציבות שירות המדינה להזנת הון אנושי איכותי כעתודה ניהולית נושאת שינוי - כבר מסכמת 10 שנים ראשונות של פעילות (במודל התכנית הנוכחי) ומעל 200 בוגרים שעובדים רובם ככולם במשרות משמעותיות בשירות המדינה. כחלק ממאפייני התכנית היא נבחנת ומתרעננת כל העת, על מנת לשמר אפקטיביות ברמה הגבוהה שלה ולדייק את המענה שהיא נותנת לצרכים המשתנים של שירות המדינה ואת האימפקט שלה על החברה והמדינה בישראל.

כמו תכניות עתודה רבות, כוללת גם תכנית הצוערים סיור לימודי-השוואתי מובנה בחו"ל, שהתקיים עד היום כחלק משלב ההכשרה בתכנית ומטרתו לחשוף את הצוערים לארגונים ומוסדות בינלאומיים, מבנה ושיטות עבודה של ממשל שונה, ניתוח תוכן רוחבי, ובעיקר לפתח הרגל של למידה במרחב הבינלאומי ככלי לקידום מדיניות וקבלת החלטות.

השנה החלטנו לייצר מודל חלופי וחדשני של סיור לימודי-השוואתי, כאשר הטריגר לשינוי הוא ניצול הזדמנויות שיצרה מגיפת הקורונה, בעקבותיה לא יצאו 2 המחזורים האחרונים לסיור במהלך ההכשרה. המודל החדש של הסיור מחובר באופן הדוק לתחומי העשייה המקצועית של הצוערים בעבודתם בשירות המדינה, על מנת למקד את הלמידה מהניסיון האירופי בידע וברעיונות שיחזרו באופן אפקטיבי לשולחן העבודה הישראלי.

כ- 60 הצוערים שהשתתפו בסיור חולקו לקבוצות בהתאם לתחומי העיסוק המקצועיים שלהם, וכל קבוצה ביקרה במקומות רלוונטיים ללמידה בתחום התוכן. הצוערים הם מי שהובילו את גיבוש תכני הסיור, בהמשך ללמידה מעמיקה של הפוטנציאל במדינה הרלוונטית ולהיכרות שלהם עם הדילמות והאתגרים בפיתוח התחום בישראל. כך, לכל משלחת היה סיור נפרד ושונה לחלוטין מרעותה: משלחת בנושא תעסוקה והון אנושי ביקרה בצרפת, OECD, בלגיה ובאיחוד האירופי;  משלחת בנושא תשתיות קרקע ותחבורה ביקרה בהולנד; משלחת בנושא תשתיות אנרגיה ומים ביקרה בדנמרק; משלחת בנושא רגולציה כלכלה ושלטון מקומי ביקרה בגרמניה; ומשלחת בנושא חינוך וחברה ביקרה בפינלנד ובאסטוניה.

קבוצות הצוערים הורכבו בראייה על-משרדית של תחומי התוכן. כך, למשל, צוערים העובדים במשרד הפנים השתלבו במשלחות לגרמניה, לצרפת ולהולנד; ובמשלחת לדנמרק השתתפו צוערים ממשרד האנרגיה, משרד החקלאות, משרד רה"מ, רשות החברות הממשלתיות ועוד. ההרכב האינטגרטיבי של המשלחות עודד חשיבה יצירתית וניתוח רב-מימדי של התצפיות בחו"ל.

דגש מרכזי מושם על החזרת הידע וההשראה מההצלחות והניסיון האירופי - אל שולחן העבודה המשותף של שירות המדינה הישראלי. גודל המשלחת, רמת המומחיות של הצוערים בתכנים, והפריסה הרחבה והרשתית של הצוערים בין יחידות ממשלה שונות, מאפשרים לרעיונות ויוזמות שיעלו הצוערים בלמידה - להפוך ליישומיים ברמה גבוהה של סבירות. לצורך כך, עם החזרה לארץ, ממשיכים הצוערים להשקיע מאמצים בעיבוד התכנים והתובנות, בחיבורם למציאות הישראלית ולצרכי המערכת, ובהנגשתם לגורמים הרלוונטיים.

תודה לחטיבת אירופה במשרד החוץ על העבודה המקצועית והאיכותית בארץ ובחו"ל, ולצוות חשבות רה"מ והחשב הכללי על התמיכה הלוגיסטית בהפקת האירוע המורכב.

 

מוזמנים לעקוב בדף הפייסבוק של התכנית  @צוערים לשירות המדינה  #סיור_לימודי_אירופה_2022

 

WhatsApp Image 2023-02-08 at 15.01.32.jpeg

חידושים בתוכניות הזנת מצויינות

תוכנית לוקאלינק

השנה התקיים המחזור הראשון לתכנית לוקאלינק עתודות. עצם הפעלת התוכנית עם למעלה מ-60 אחוז משתתפים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב בשירות הציבורי יש בה חידוש לעולמות התוכניות המזינות את השירות הציבורי, ואנו מקווים שעם הזמן יצליחו גם להשתלב בשירות הציבורי בפועל. כמו כן בחודש דצמבר נפתח מחזור ב׳ לתוכנית בו הופקו לקחים ממחזור א׳: עיסוק רב יותר בכלים לתעסוקה- ממפגש אחד שעסק בנושא ל-3 מפגשים, הגדלת מספר המפגשים, התאמת מועדי התכנית לתהליכי המיון לתוכניות הצוערים. שימת דגש רב יותר על חשיפה לעבודת משרת הציבור (על פני כלים לאקטיביזם) ושילוב מפגש עם משרתי ציבור במקום עבודתם. כמו כן גוייס רכז לתוכנית האחראי על ליווי המשתתפים משלב הראיונות דרך התכנית ועד לליווי בסיום ההכשרה.

WhatsApp Image 2023-02-08 at 15.01.44.jpeg
bottom of page