top of page

תכניות עתודות לישראל

עיגולים.png

ערוצי הזנת מצויינות

367

5

תוכניות

עיגולים.png

דרגי ביניים ובכירים

3,132

20

תוכניות

עיגולים.png

צוערים

1,386

14

תוכניות

ברשת עתודות לישראל פועלות כיום 34 תוכניות עתודה: 14 תוכניות צוערים, מהן 11 פעילות (בתוכניות עתידים למינהל הציבורי, משפיעים וצוערי תחבורה קיימים רק בוגרים ללא הכשרה פעילה. תוכניות חדשות קמו בעקבותיהן ומימשו גם את מטרותיהן), 18 תוכניות לדרגי ביניים ובכירים ו-2 תוכניות לבכירים בלבד. בנוסף, פועלות ברשת 5 תוכניות ערוצי הזנת מצוינות, מהן 4 תוכניות פעילות.

תכניות דרגי ביניים ובכירים

וקסנר-בכירים.png
ענבר.png
רואים-רחוק.png
youtube (1).png

מ.הבריאות | מעוז
מחזורים א'-ח'
122 בוגרים | 26 עמיתים

youtube (1).png

רואים רחו"ק

משרד הרווחה והביטחון החברתי | המוסד לביטוח 
לאומי | ג'וינט אלכא

מחזור א'-ג'
89 בוגרים | 0 עמיתים

youtube (1).png

מחזורים א'-ח'
299 בוגרים |  47 עמיתים 

מחזורים א' - לג'
289 בוגרים | 10 עמיתים

וקסנר-עמיתים.png
youtube (1).png
אלומות.png
אופק.png
אדוות.png
מובילים-באקדמיה.png
youtube (1).png

מל"ג- ות"ת |
שותפויות דה רוטשילד

קיסריה
מחזורים א'-ה'
130 בוגרים | 33 עמיתים

youtube (1).png

מ.החינוך | מעוז
מחזורים א'-ה'

125 בוגרים | 31 עמיתים

youtube (1).png

מ. החינוך | מכון מופת
מחזורים א'-ג'
49 בוגרים | 20 עמיתים

רשות המסים
מחזור ב'

59 בוגרים | 0 עמיתים

ממשק.png
מקום.png
עמיתים-של-מעוז.png
מובילים-יננסיים.png
shdhykh2.png
מדרשה-1.png
מדרשה2.png
shdhykh1.png
youtube (1).png

מובילים פיננסיים

מ. האוצר | ג'וינט אלכא
רשות שוק ההון | בנק ישראל
הרשות לני"ע | רשות התחרות

מחזורים א'-ב'
56 בוגרים | 0 עמיתים

youtube (1).png

זרוע העבודה | מעוז
מחזור א'-יב'
418 בוגרים | 47 עמיתים

youtube (1).png

משרד החקלאות האגודה הישראלית לאקולוגיה
מחזורים א'-יב'
117 בוגרים | 13 עמיתים

youtube (1).png

מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי

מערך הדיגיטל| ג'וינט אלכא
מחזורים א'-ו'
161 בוגרים | 30 עמיתים

youtube (1).png

מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי

משרד הפנים | מערך הדיגיטל | ג'וינט אלכא
מחזור א'-ה'
150 בוגרים | 40 עמיתים

youtube (1).png

נש"מ | המדרשה הלאומית
מחזורים א'-י'
219 בוגרים | 0 עמיתים

נש"מ | המדרשה הלאומית
מחזורים א'-יא'
237 בוגרים | 21 עמיתים

מ.הפנים | מעוז
מחזורים א'-ה'
213 בוגרים | 51 עמיתים

נטע

 

בהקמה

לקריאה נוספת

זמן עתיד לדוח.jfif
youtube (1).png

מ. רה"מ | מ.האוצר | מ.הרווחה והביטחון החברתי | המ. לשוויון חברתי | המוסד לב"ל | מ.הבריאות | ג'וינט אלכא - אשל | המ.לשלטון מקומי

מחזור א'
30 בוגרים | 0 עמיתים

תכניות צוערים

משטרה | נש"מ

​מחזורים א' - י'
48 בוגרים | 66 עמיתים 

נציבות שירות המדינה

מחזורים א'- ט' 
216 בוגרים | 23 עמיתים

בן-גוריו-ראשון.png
youtube (1).png

מ. הפנים | עתידים |
מפעל הפיס

מחזורים א'- יב'
165 בוגרים | 49 עמיתים 

תששתיות-מים.png
youtube (1).png

עתידים | נש"מ

מחזורים א'-ב'
40 עמיתים

אורבני-2.png
youtube (1).png

מ. הפנים | שותפויות אדמונד דה רוטשילד | מפעל הפיס

מחזורים א'-ט'
110 בוגרים | 41 עמיתים

צוערים לשלטון המקומי

מסלול אסטרטגיה ותכנון  אורבני- טכניון תואר שני

חיפה-תואר-שני.png
youtube (1).png

מ. הפנים | שותפויות אדמונד דה  רוטשילד | מפעל הפיס

מחזורים א'- י' 
172 בוגרים | 39 עמיתים 

מ. הפנים | עתידים |
מפעל הפיס

מחזורים א'- ד'
40 בוגרים | 16 עמיתים

בלתי-פורמלי.png
youtube (1).png

מ. החינוך |
שותפויות אדמונד דה רוטשילד

מחזורים א'- ה' 
35 בוגרים | 39 עמיתים 

WhatsApp Image 2023-02-14 at 12.54.58.jpeg

נש"מ | קמ"ח | מ. הפנים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

מחזורים א' - ב'
40 בוגרים | 0 עמיתים  

צוערים-לתשתיות-תחבורה.png

צוערים לתשתיות תחבורה

עתידים | משרד התחבורה

​מחזורים א' - ג'
41 בוגרים | 0 עמיתים

WhatsApp Image 2023-02-13 at 16.04.54.jpeg

משרד הבריאות | לוטם 

​מחזור א'
0 בוגרים | 27 עמיתים

WhatsApp Image 2023-02-13 at 16.04.54.jpeg

משרד הבריאות | ארץ עיר

מחזור א'

0 בוגרים | 30 עמיתים

עתידים.png

נש"מ | עתידים

מחזורים א' - ו'

149 בוגרים

ערוצי הזנת מצוינות

המסלול לדוח.jfif

המשרד לשוויון חברתי | קרן רש"י | עמותת מרכז מעשה | קרן גנדיר | בית יציב

מחזורים א'-ה'
121 בוגרים | 34 עמיתים

youtube (1).png
המסלול לדוח הנכון.jfif

נציבות שירות המדינה | קרן רש"י | עמותת מרכז מעשה 

מחזורים א'- ג' 
55 בוגרים | 24 עמיתים 

youtube (1).png

האגף לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הבדואית במשרד הרווחה והביטחון החברתי |  ג'וינט תבת | אגי'ק - מכון הנגב

מחזורים א'-ב'
41 בוגרים | 0 עמיתים

משרד הבריאות | המועצה הישראלית להתנדבות | קרן משפחת רודרמן | ג'וינט ישראל מעבר למגבלות

מחזורים א'- ב' 

24 בוגרים | 10 עמיתים 

WhatsApp Image 2023-02-20 at 08.40.35.jpeg

התנועה הקיבוצית

מחזורים א'- ג' 

58 בוגרים | 0 עמיתים 

אפיקים

רקע-דוח.png

רשת עתודות לישראל

מחפש.ת שותפים

להובלת שינוי בתחום שלך?

רוצה  לדעת עם איזה בוגרי ובוגרות  תוכניות עתודה אפשר לשתף פעולה באזור שלך?

מוזמנים להיכנס למפת הבוגרים

של עתודות לישראל

מצאתם טעות? מוזמנים לעדכן אותנו  atudot@pmo.gov.il

bottom of page